BAHASA JAWA KELAS VI

Pepindhan

Yaiku unen-unen sing ngemu surasa  emper-emperan (mirip/hampir sama)Tuladha :  Ayune kaya Dewi Ratih   Baguse kaya Kumajaya


Gladen
1.Bedane kaya………………………
  Bumi karo langit.
2. Bungahe kaya……………………..
  ketiban daru.
3. Cukate kaya……….
  sikatan nyamber.
4. Rukun kaya……….
  mimi lan mintuna
5. Thingak-tinguk kaya………….
  kethek ditulup.
TEMBUNG LINGGA
Yaiku tembung sing durung owah soko asale
Tuladha :
Kayu, pati, lunga, pangan, susah, lan sapiturute
TEMBUNG ANDHAHAN
Yaiku tembung sing wis owah soko asale.
Tuladha :
Kekayon, mateni, lelungan, dipangan, kesusahan, lan sapiturute.

»»  BACA SELENGKAPNYA